ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЖЕЛЯЗО СЪДЪРЖАЩО СУРОВИНА

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЖЕЛЯЗО СЪДЪРЖАЩО СУРОВИНА, построена от ГЕ2 И ВИ

Строителство и управление на проекти от ГЕ2 И ВИ

Строителна компания ГЕ2 И ВИ ООД е създадена през 2003г., с основна дейност строителство и управление на проекти. Компанията е строител на еднофамилни къщи, жилищни сгради, хотели, административни, обществени и промишлени сгради на територията на гр. София и цялата страна. Основни приоритети в работата ни са качество на изпълнението, стил, коректност във взаимоотношенията с инвеститори, подизпълнители и други участници в строителството.
Седалището на фирмата е в гр. София.

Клиентите са на първо място

Фирмата залага на удовлетворяване на изискванията на клиентите си. Вие давате оценка за качеството на нашите продуктите и услугите. Затова компанията събира и обобщава информация за мнението на клиента и използва получените данни за вземане на най-правилните решения в процеса на работа. Затова Вашата обратна връзка е изключително важна за нас.

Професионализмът в строителството

За нас строителството и управлението на проекти са призвание. Ние име нужната компетентност, опит, познания, ресурси и човешки потенциал, за да реализираме всеки Ваш проект. Ще Ви предложим оптималния начин на изпълнение и няма да направим компромис с вашите изисквания или качеството на изпълнение и вложените материали.

ГЕ2 И ВИ ООД Ви предлага:

  • Консултации, проучване и изпълнение на строителни проекти;
  • Строително-монтажна дейност за жилищни обществени и промишлени сгради;
  • Реконструкции и ремонти на съществуващи сгради;
  • Довършителни работи до ключ;
  • Коректност, спазване на сроковете и адекватна комуникация.

Възможности на ГЕ2 И ВИ ООД

Компанията разполага с над 70 квалифицирани работници, технически специалисти и мениджъри, както и необходимата екипировка, инструменти, кофражна техника и механизация. ГЕ2 И ВИ ООД разполага с необходимия мениджърски екип и изпълнява проджект мениджмънт за реализиране на по-крупни строителни проекти.

Регистрация

ГЕ2 И ВИ ООД е вписана в Централния търговски регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват:

  • Първа група – строежи от втора до пета категория.

Управление

Фирма ГЕ2 И ВИ ООД се управлява от

  • Г. Грънчаров
  • инж. Г. Иванов
  • В. Викторов

Клиентите за нас

Компанията съществува повече от 15 години и дейността ѝ се радва на изключтелно висока оценка от клиентите и патньорите ѝ.