Еднофамилна жилищна сграда, гр. Нови Искър

Еднофамилна жилищна сграда, Нови Искър