Администрaтивна сграда, София, околовръстeн път, фирма Фригопан