Разширение на терхнологичен парк на фирма Берс, Казичене