Контакти

  „ГЕ2 И ВИ” ООД
  Гр. София, жк.Лагера, ул.”Евстати  Пелагонийски „ , бл.7, вх.1, ап.16, ет.3
  тел/факс +359 2 952 45 96

  Управител:

  Инж. Георги Иванов Грънчаров
  GSM: +359 884 100 301
  e-mail: ge2_i_vi_@abv.bg

  Експерти в строителството

  Инж. Виктор Георгиев Викторов
  GSM: +359 884 100 302
  e-mail: ge2_i_vi_@abv.bg

  Инж. Георги Венелинов Иванов
  GSM: +359 884 100 304
  e-mail: ge2_i_vi_@abv.bg