Контакти

„ГЕ2 И ВИ” ООД
Гр. София, жк.Лагера, ул.”Евстати  Пелагонийски „ , бл.7, вх.1, ап.16, ет.3
тел/факс +359 2 952 45 96

Управител:

Инж. Георги Иванов Грънчаров
GSM: +359 884 100 301
e-mail: ge2_i_vi_@abv.bg

Експерти в строителството

Инж. Виктор Георгиев Викторов
GSM: +359 884 100 302
e-mail: ge2_i_vi_@abv.bg

Инж. Георги Венелинов Иванов
GSM: +359 884 100 304
e-mail: ge2_i_vi_@abv.bg