Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина

Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина

Район Кремиковци, с. Долни Богров. Възложител: „Металстрой Амс” ООД
Складове, административна, битова сграда и гараж на „Бест Фуудс”

Складове, административна, битова сграда и гараж на „Бест Фуудс”

БЕСТ ФУУДС - Складове за опаковани хранителни стоки, административна, битова сграда и обслужващ гараж на „Бест Фуудс” София
Централният офис на Интер Керамик

Централният офис на Интер Керамик

Централният офис на Интер Керамик/Inter Ceramic