Обществени и жилищни сгради

Жилищна сграда „НПЗ-Къро”

Жилищна сграда „НПЗ-Къро”

Обект: жилищна сграда „НПЗ-Къро” УПИ XV – 1137, кв. 12, ж.к. Младост, гр. София Възложител: „ЕКБ” ООД